KONTAKT OSS

Vikanfestivalen er en uformell  ting. Alle bidrag til innhold tas imot med takk. Festivalen er ikke begrenset til et bestemt tidspunkt. Festivalen vil invitere gjester. Som arrangement er ikke festivalen forpliktet til å besørge forpleining for deltakerne, men fleksibilitet er et stikkord for alle aspekter av selve dagen. All aktivitet av sosial karakter regnes som innhold i festivalen.

Vi ønsker oss bidrag innen

  • logo
  • design
  • strøartikler
  • aktiviteter

Vi kan kontaktes via denne nettsiden, eller på epost til vikanfestivalen@duna.no

For oss som er glad i Vikan