fabrikken

Sildoljefabrikken fra dagene med drift og stor aktivitet